PROFESIONALITA

KOMPLEXNOST’

KVALITA

SKÚSENOST’

ALLINTER

Sme partnerom investorov a generálnych dodávateľov v oblasti komplexných interiérových úprav.

Spájame dlhoročné skúsenosti značiek zo skupiny, materiálne aj remeselné, s efektívnym riadením a koordináciou činností v rozsahu zverených prác. Konzultujeme a radíme investorom a dizajnérom ohľadom najlepších možností implementácie ich plánov v oblastiach našej špecializácie.

Integrujeme a zastupujeme spoločnosti s vysokou úrovňou etiky a kvality práce, ktorých ponuky sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tak komplexné služby pre komplexné výkonné projekty.

Konsolidujeme výkonné procesy pre klienta, pričom sme komunikačným koordinátorom špecialistov v oblastiach: dizajn, materiály a povrchové úpravy.

Uľahčujeme dosiahnutie požadovaného efektu.

POZRITE SI NAŠE

PORTFÓLIO

OFERTA

SKUPINA

ČLENOVIA SKUPINY
PARTNERI

REFERENCJE

DOBRY HOTEL

Spoločnosť odporúčame ako spoľahlivú, dôveryhodnú, plne pripravenú na komplexné vykonávanie zadaných prác. Skúsenosti a technický potenciál zaručujú vysokú úroveň služieb.

METROPOLIS DESIGN HOTEL

Tapetárske práce zverené spoločnosti boli vykonané v súlade so stavebným umením, plne profesionálne a v lehotách stanovených v harmonograme. Spoločnosť Allinter stojí za odporúčanie pri realizácii všetkých investičných úloh.

RT HOTELS S.A.

Spoločnosť vykonala zverené tapetovanie a všeobecné stavebné práce perfektne. Všetky práce boli vykonané starostlivo a v lehotách určených v zmluve a miesto práce bolo vždy v najlepšom poriadku. Je potrebné tiež zdôrazniť vynikajúcu komunikáciu medzi investorom a dodávateľom.

REFERENCJE

SHERATON HOTEL KRAKÓW

Allinter je dôveryhodný a odporúčateľný partner z obchodnej aj technickej stránky. Ich práca sa vyznačovala presnosťou, vysokou kvalitou a veľmi dobrou organizáciou. Spoločnosť vykonala renováciu hotelových izieb v súlade so všetkými zásadami profesionality bez ohľadu na zložitosť vykonávaných prác.

MANOR HOUSE

Tapety boli položené spoľahlivo a odborne v dohodnutých termínoch. Allinter má dobrú organizáciu práce, lebo zamestnáva zamestnancov s vysokou odbornou kvalifikáciou. Vykonávaný montáže nenarušil kontinuitu našej hotelovej prevádzky.

BOWLING CENTRUM WROCŁAW

Spoločnosť vykonala inštaláciu nástenných tapiet s náležitou starostlivosťou a plne profesionálne. Práce boli dokončené včas, v súlade s projektovým a stavebným umením investora. Vzhľadom na vysokú úroveň poskytovaných služieb odporúčame Allinter ako dôveryhodného a dôstojného partnera.

REFERENCJE

INFINE WARSZAWA

Allinter je spoľahlivá a kompetentná spoločnosť, ktorá dodržiava uzavreté zmluvy a vždy pomáha prispôsobiť ponuku potrebám zákazníka. Naša doterajšia spolupráca prebiehala veľmi dobre v prospech oboch strán a my v nej plánujeme pokračovať.

ATELIER DESIGN KRAKÓW

Spoločnosť Allinter bola poverená inštaláciou nástenných dýh a veľkoformátových výtlačkov. Ukázala sa ako solídna a spoľahlivá spoločnosť, plne pripravená na komplexný výkon zverených prác. Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb je dochvíľnosť, odhodlanie a zmysel pre detail.

GUT BUDOWNICTWO

Allinter pre nás zrealizoval niekoľko projektov s plnou profesionalitou a skúsenosťami. Je to spoľahlivý a bezkonfliktný partner, ktorý dodržiava termíny objednávok. Allinter je spoločnosť dôveryhodná a odporúčaná inštitúciám hľadajúcim dodávateľa v oblasti renovačných a dokončovacích prác.

KONTAKT

Začnime spolu
nový projekt